Bliv leverandør til Hvidebæk Slagteri.

Er du træt af at vente på efterbetalingen fra andelsslagteriet? Er du træt af at være et meget lille hjul i et meget stort maskineri? Så kontakt vores mangeårige faste leveringspartner, Jesper Madsen, for nærmere drøftelse af levering af slagtesvin til Hvidebæk Slagteri.  Telefon 97 13 74 28 eller 21 24 25 32.

Vi arbejder tæt sammen med ”grisehandlere”. På den måde sikrer vi et konstant antal slagtninger hver uge, en optimal udnyttelse af vort produktionsapparat, og dermed holder vi vores faste omkostninger længst muligt nede. Hvis vi kun havde direkte leverandører, ville leveringerne svinge for meget uge til uge.

Hvidebæk Slagteri er et af de private slagterier, som aftager grise fra hele Danmark. Henrik Fobian siger: “Vi er et privat slagteri, som ikke anser os selv for lokale.”